Alkoholizm to przewlekła choroba, która nieleczona może prowadzić do poważnych zagrożeń – dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Dlatego tak ważne jest podjęcie odpowiednich kroków w walce z nałogiem. Dzięki temu odzyskamy swoje życie i będziemy w stanie cieszyć się nim w pełni. Ile czasu trwa leczenie choroby alkoholowej? Od czego to zależy? Jak skutecznie przestać pić?

Ile trwa odwyk alkoholowy?

Odwyk alkoholowy to dla wielu osób uzależnionych jedyna szansa na wyjście z nałogu i powrót do normalnego życia. Za najskuteczniejszą formę odwyku uważa się tą w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień ze względu na stałą opiekę nad pacjentem. W wielu przypadkach wystarczy jednak terapia w wersji ambulatoryjnej. Czas trwania odwyku zależy od kilku czynników. Ta metoda łączy w sobie m.in. spotkania indywidualne i grupowe oraz warsztaty. Zastosowane formy terapii uzależnione są jednak od danego pacjenta.

Dlaczego odwyk alkoholowy nie trwa krótko? Ponieważ jest to złożona forma wsparcia. Jej zadaniem jest nie tylko pomoc w odnalezieniu źródła problemu i wyeliminowanie go, ale również poprawa relacji rodzinnych oraz ułatwienie wychodzenia z nałogu. To nie tylko nauka nowych nawyków, ale również poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego. Leczenie terapeutyczne to proces, który wymaga odpowiedniego czasu. Tak samo, jak osoba pijąca nie stała się alkoholikiem z dnia na dzień, tak też z dnia na dzień nie pożegna uzależnienia.

Jakie czynniki wpływają na czas trwania odwyku alkoholowego?

· ogólny stan fizyczny i psychiczny pacjenta,

· faza uzależnienia,

· motywacja pacjenta do zmian,

· chęć pacjenta dotycząca pożegnania nałogu.

Terapia alkoholizmu trwa ok. 18-24 miesiące. Pacjenci po zakończeniu leczenia stacjonarnego powinni kontynuować leczenie psychoterapeutyczne w zakładach ambulatoryjnych oraz korzystać z grup samopomocowych (tzw. terapia nawrotów i pogłębiona). Warunkiem koniecznym do dalszego leczenia uzależnienia jest abstynencja. Pacjent musi nauczyć się innych sposobów reagowania, wyrażania emocji oraz myślenia. Terapia uzależnień motywuje do wzięcia odpowiedzialności za swoje zdrowie, pozytywnie wpływa na jakość życia osoby uzależnionej oraz zatrzymuje postęp choroby.

Jak długo trwa terapia uzależnień w trybie zamkniętym?

Czy terapia uzależnień w ośrodku zamkniętym trwa długo? Jak już wspominaliśmy, leczenie w trybie zamkniętym uważane jest za jedno z najskuteczniejszych. Taka forma pomocy spisze się szczególnie wśród osób, które nie są jeszcze odpowiednio zmotywowane i wiedzą, że sięgnięcie po alkohol to tylko kwestia czasu. To także rozwiązanie dla tych, u których leczenie w trybie ambulatoryjnym nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Ośrodki zamknięte znajdują się w różnych miejscach kraju. Pacjenci poza codzienną terapią uczestniczą w innych zajęciach, które mają zająć ich myśli w wolnym czasie. Często to właśnie tutaj osoby uzależnione rozwijają hobby, zyskują nowe umiejętności oraz zaczynają uprawiać aktywność fizyczną. Zajęcie czymś myśli pomaga zapomnieć o alkoholu i jest to jedna z odpowiedzi na pytanie: jak przestać pić?

Leczenie alkoholizmu w ośrodku zamkniętym najczęściej trwa od 4 tygodni do 6 miesięcy. Codziennie przez 8 godzin osoby uzależnione pracują nad sobą pod okiem terapeutów. W takich miejscach poszczególne turnusy dopasowane są m.in. do stopnia uzależnienia oraz potrzeb pacjentów. Diagnoza stawiana jest na podstawie wywiadu i w oparciu o nią przygotowana jest najlepsza dla pacjenta terapia. Najczęściej pobyt w ośrodku zamkniętym poprzedza detoks, czyli tzw. odtruwanie organizmu. Atutem odwyku zamkniętego jest odcięcie się od miejsc i osób, z którymi uzależniony przebywa na co dzień i które niejednokrotnie kojarzą się mu z piciem.

Ile trwa terapia alkoholowa otwarta?

Terapia otwarta polega na tym, że osoba uzależniona pozostaje pod kontrolą specjalistów i jednocześnie ma kontakt z bliskimi. Może również wykonywać swoje codzienne obowiązki zawodowe i rodzinne tak, jak zawsze. Niestety, niektórzy pacjenci nie mają odpowiednio dużo samozaparcia, aby w ten sposób skutecznie zerwać z nałogiem. Zdarza się, że ulegają pokusie i sięgają po alkohol. W ambulatoryjnym trybie leczenia bardzo ważna jest nie tylko motywacja, ale także wsparcie najbliższych.

Ile trwa leczenie alkoholizmu w trybie ambulatoryjnym? Dłużej niż w przypadku formy zamkniętej. Najczęściej osoba uzależniona musi uczęszczać na spotkania od 6 do 12 miesięcy (4-10 razy w miesiącu). Z reguły jedna taka wizyta trwa ok. godzinę. Czas trwania leczenia uzależniony jest w głównej mierze od stanu zdrowia osoby uzależnionej, fazy choroby oraz osiąganych efektów.

Leczenie ambulatoryjne jest także kontynuacją terapii zamkniętej. Po wyjściu z ośrodka należy poddać się leczeniu otwartemu, aby nadal pracować nad sobą. W razie jakichkolwiek trudności specjalista może reagować na bieżąco i nakierowywać pacjenta, gdy ten ma chwile zwątpienia. Należy pamiętać o tym, że chory wraca do środowiska, problemów i znajomych ze „starego” życia. To może utrudniać zachowanie trzeźwości.

Ile trwa wyjście z nałogu?

Ile trwa leczenie alkoholizmu? Kiedy można powiedzieć, że alkoholizm został wyleczony? Są to tego typu pytania, na które trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć. Z jednej strony alkoholikiem pozostaje się przez całe życie. Konieczne jest zachowanie trzeźwości, ponieważ nawet najmniejsza dawka alkoholu może doprowadzić do rozpoczęcia ciągu alkoholowego. Alkoholizm to przewlekła choroba.

Natomiast z drugiej strony jako „leczenie alkoholizmu” rozumie się terapię uzależnień. Jej czas uzależniony jest od formy leczenia, samozaparcia i motywacji pacjenta, jego stanu, fazy uzależnienia oraz innych czynników. Należy jednak mieć świadomość, że z reguły jest to proces długotrwały. Nawet po zakończeniu terapii zamkniętej oraz ambulatoryjnej wskazane jest uczęszczanie na spotkania (np. Anonimowych Alkoholików) przez co najmniej 2 lata.

Ile trwa przymusowe leczenie?

Alkoholizm w rodzinie niszczy nie tylko samego alkoholika, ale również i jego najbliższych. Współmałżonek i dzieci nie są w stanie normalnie funkcjonować, ich poczucie bezpieczeństwa zostaje zaburzone. Zdarza się, że partner staje się współuzależniony, a u dzieci pojawia się syndrom DDA, który negatywnie wpływa również na ich dorosłe życie. Co zrobić, gdy osoba uzależniona nie chce poddać się terapii? Z zasady odwyk alkoholowy jest dobrowolny. W niektórych sytuacjach jednak sąd może zobowiązać alkoholika do podjęcia przymusowego leczenia.

W jakich konkretnie przypadkach ma zastosowanie przymusowe leczenie? Sąd może zobowiązać do poddania się odwykowi osobę, która w wyniku nadużywania alkoholu prowadzi do m.in. rozkładu życia rodzinnego, demoralizacji nieletnich, uchylania się od pracy czy też systematycznego zakłócania spokoju lub porządku publicznego.

Ile trwa leczenie odwykowe przez sąd? Z art. 96 Kodeksu karnego wynika, że przymusowa terapia nie może być krótsza niż 3 miesiące i nie dłuższa niż 2 lata. Okres ten uzależniony jest od tego, jakie efekty daje leczenie. Sąd uwzględnia opinie przedstawiane przez ośrodki leczenia uzależnień. O zakończeniu przymusowej terapii decyduje kierownik ośrodka, w którym przebywa osoba uzależniona. Jeżeli po 2 latach leczenie nie przyniesie oczekiwanego efektu, wniosek o przymusową terapię może ponownie trafić do sądu. Kolejny pobyt w ośrodku nie może rozpocząć się wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia.

Ile czasu trwa detoks alkoholowy?

Detoks alkoholowy, nazywany odtruwaniem organizmu, to najczęściej pierwszy krok w leczeniu alkoholizmu. Zabieg ten ma na celu usunięcie z organizmu wszystkich pozostałości toksycznych substancji, które zawarte są w alkoholu. W przypadku silnego uzależnienia po odstawieniu napojów procentowych mogą pojawić się uciążliwe objawy (tzw. alkoholowy zespół abstynencki). Detoks alkoholowy pomaga lepiej je znieść.

Ile trwa detoks alkoholowy? Zazwyczaj pozbycie się pozostałości alkoholu z krwi trwa 8 godzin od jego wypicia. U osób uzależnionych sytuacja wygląda jednak zgoła odmiennie i może to trwać nawet kilka dni. Sam detoks może trwać od tygodnia do miesiąca. Dużym problemem jest to, gdy pacjent uzależniony był również od narkotyków. Wówczas cały proces się wydłuża.

Jaki jest koszt terapii odwykowej?

Leczenie alkoholizmu w Polsce jest bezpłatne. Czas oczekiwania w poradniach, szpitalach z oddziałami odwykowymi oraz ośrodkach terapii uzależnień jest bardzo długi. Zdarza się, że jest to nawet kilkanaście-kilkadziesiąt miesięcy. Alternatywą jest oferta prywatnych placówek. Ile kosztuje leczenie alkoholizmu w prywatnym ośrodku?

Ceny terapii stacjonarnych są zróżnicowane. Koszt turnusu to kilka-kilkanaście tysięcy złotych. Każda placówka ma swój własny cennik. Od czego zależy cena terapii w prywatnym ośrodku zamkniętym? Od:

· długości terapii,

· wykorzystywanych metod leczenia,

· zindywidualizowanego podejścia do pacjenta (zajęcia dodatkowe, dodatkowe leczenie np. depresji),

· położenia placówki,

· standardu pobytu,

· liczby osób zakwaterowanych w pokojach,

· dostępu do różnych form rekreacji.

Niektóre prywatne ośrodki mają podpisany kontrakt z NFZ.

Jak wygląda leczenie zamknięte dla alkoholika?

Leczenie zamknięte to intensywne turnusy stacjonarne. Pacjenci są pod stałą kontrolą specjalistów. Terapia ma na celu wskazanie, jak destrukcyjnie na życie osoby uzależnionej wpływa alkohol, jakie są skutki picia oraz jak żyć w trzeźwości. Ważne jest dotarcie do źródła problemu oraz czynników, które wywołują głód alkoholowy. Alkoholik uczy się, jak wytrwać w abstynencji i w pełni cieszyć się swoim życiem. Zyskuje wiedzę na temat tego, jak radzić sobie z trudnymi dla niego emocjami, w jaki sposób organizować wolny czas oraz asertywnie odmawiać alkoholu.

Czy można odwiedzać na odwyku? Czy partner może odwiedzić w ośrodku leczenia uzależnień? Wiele tego typu placówek oferuje rodzinie alkoholika konsultacje, które pomagają im zrozumieć problem. Większość programów odwykowych zakłada, że odwiedziny osób bliskich są integralną częścią terapii. Najczęściej jednak przez pierwsze 3-7 dni pobytu w ośrodku zakazane są wszelkie formy komunikacji z osobami spoza placówki. Po tym czasie wizyty najbliższych zazwyczaj odbywają się w czasie wolnym pomiędzy zajęciami terapeutycznymi. Osoby, które odwiedzają pacjentów w ośrodku, muszą być zatwierdzeni przez terapeutę i wpisani na listę gości.

Jak przestać pić?

Wiele osób, zanim uda się na terapię alkoholizmu, próbuje samodzielnie poradzić sobie z problemem. Podstawowym krokiem w walce z nałogiem jest uświadomienie sobie, że jest się chorym. Choroba alkoholowa jest przewlekła i powoduje wiele negatywnych konsekwencji zdrowotnych. W niektórych przypadkach może prowadzić również do śmierci. Za skuteczną metodę walki z alkoholizmem uważa się połączenie silnej woli osoby uzależnionej, terapii oraz farmakologii.

Czasami pojawia się także pytanie, czy są tabletki na chorobę alkoholową? W leczeniu alkoholizmu wykorzystuje się m.in. wszywkę alkoholową Esperal (Disufiram). Jest to lek awersyjny. Po „zaszyciu się” obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów procentowych. Jeżeli pacjent złamie tę zasadę, musi liczyć się z szeregiem nieprzyjemnych i niebezpiecznych dla zdrowia objawów zatrucia. Świadomość takich symptomów ma za zadanie zniechęcić do sięgnięcia po alkohol. Jak długo działa wszywka alkoholowa? Esperal działa do 8 miesięcy.

Jak rozmawiać z alkoholikiem i nakłonić go na terapię?

Jak postępować z osobą uzależnioną od alkoholu? Należy jak najszybciej reagować, gdy tylko zaobserwujemy niepokojące nas przesłanki, że bliska nam osoba ma problem z nałogiem. Jak nakłonić alkoholika na terapię? Z pewnością nie będzie to proste, ponieważ większość osób uzależnionych nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wyniszczający jest nałóg. Z osobą uzależnioną należy rozmawiać wyłącznie, gdy jest ona trzeźwa. Warto doceniać trzeźwego alkoholika, chwalić jego postępy, a w przypadku, gdy znowu zacznie pić – być konsekwentnym, nie chronić go i nie usprawiedliwiać.